Tiedote 27.10.2023

Vuosaari Golf Oy:n suurin osakkeenomistaja GoGolf Oyj hakeutuu konkurssiin.

Vuosaari Golf Oy:n suurin osakkeenomistaja GoGolf Oyj hakeutuu konkurssiin.

Tällä on merkittäviä vaikutuksia Vuosaari Golf Oy:n toimintaan ja henkilöstöön. Käytännössä Vuosaari Golfin tulee itse välittömästi järjestää kentänhoito, asiakaspalvelu ja golfopetus, ja tähän yhtiöllä on alustavat suunnitelmat.

Hallitus selvittää konkurssin vaikutuksia yhtiön talouteen ja toimintaan. Hallitus tiedottaa osakkaita mahdollisimman pian asiasta.


Lisätietoja:

Harri Mankki
Toimitusjohtaja, Vuosaari Golf Oy
Puh. 050 4653581
harri.mankki@vuosaarigolf.fi

Pekka Löfman
Hallituksen varapuheenjohtaja, Vuosaari Golf Oy
Puh. 043 8244054