Väylillä aloitetaan kastelut

Väylillä 1, 9, 10, 12 ja 18 aloitetaan idätyskastelut päivisin.

Väylillä aloitetaan idätyskasvatukset päivisin 10.5. alkaen.


Väylillä 1 ja 10 kastelut on ajoitettu klo 12:00-13:00 ja 16:00-17:00

Väylillä 9 ja 18 kastelut on ajoitettu klo 13:00-14:00 ja 17:00-18:00