Paikallissäännöt

Vuosaari Golf Helsinki – paikallissäännöt

26.9.2022 alkaen

A. Ulkona ja kentän ulkorajat

Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien tai raja-aidan pylväiden kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja. Jos vedetty valkoinen viiva, niin viiva osoittaa kentän ulkorajan.


B. Estealueet

 1. Punainen estealue väylällä numero 13 jatkuu ja päättyy kentän ulkorajaan
 2. Pelattaessa väylää 14 ovat väylän 15 keltaiset estemerkit punaisia estemerkkejä
 3. Estealueiden pudottamisalueet

Mikäli estealueelle on merkitty pudottamisalue (DZ), se on lisävaihtoehto yhden lyönnin rangaistuksella. Pudottamisalue on samalla vapautumisalue. Pudotetun pallon täytyy pudota ja jäädä pudotusalueelle. Pudottamisalue koskee vain esteestä vapautumista ei esim. pelaamatonta paikkaa, johon sovelletaan normaaleja sääntöjä säännön 19 mukaan.


C. Erityiset ja pakolliset vapautumismenettelyt

C-1 Ulkona oleva tai kadonnut pallo (ei voimassa kilpailuissa)

Jos pelaajan palloa ei ole löydetty tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että se on ulkona, voi pelaaja toimia seuraavalla tavalla lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksen sijaan:

Kahden lyönnin rangaistuksella pelaaja voi vapautua pudottamalla alkuperäisen tai muun pallon vapautumisalueelle (ks. Sääntö 14 .3 ja kuvat 1-4). Vapautusalue määräytyy käyttämällä kahta arvioitua vertailupistettä

Pallon vertailupiste1

 • Alkuperäisen pallon arvioitu piste, jossa pallo on pysähtyneenä kentälle, tai
 • Leikannut viimeksi kentän ulkorajan päätyessään ulos


Pallon vertailupiste 2 (väylän vertailupiste)


 • Piste pelattavan reiän väylällä, joka on lähimpänä pallon vertailupistettä, mutta joka ei ole lähempänä reikää kuin pallon vertailupiste 1


Tässä paikallissäännössä “väylä” tarkoittaa aluetta, jossa yleisellä pelialueella oleva ruoho on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi. Jos arvioidaan, että pallo on kadonnut kentälle tai viimeksi ylittänyt kentän ulkorajan ennen väylän alkua, voi väylän vertailupiste olla ruohopolku tai tiiausalue, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi.


Vapautumisalueen koko vertailupisteiden perusteella ja missä tahansa välillä:

 • Reiästä pallon vertailupisteen kautta kulkeva linja (ja kaksi mailanmittaa linjasta ulospäin), ja
 • Reiästä väylän vertailupisteen kautta kulkeva linja (ja kaksi mailanmittaa linjasta väylän puolelle päin)


Rajoitukset vapautumisalueen sijainnille:


 • Täytyy olla yleisellä pelialueella, ja
 • Ei saa olla lähempänä reikää kuin pallon vertailupiste Pelaajan laitettua pallonsa peliin tämän paikallissäännön perusteella:
 • Alkuperäinen pallo, joka oli kadonnut tai ulkona, ei ole enää pelissä oleva pallo ja sitä ei saa enää pelata
 • Tämä pätee, vaikka pallo löydettäisiin kentältä ennen 3 minuutin etsintäajan päättymistä (ks . Sääntö 6 .3b)


Mutta pelaaja ei saa käyttää alkuperäiselle pallolle tätä vapautumisvaihtoehtoa, jos:


 • Tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on päätynyt estealueelle, tai
 • Pelaaja on pelannut toisen pallon varapallona lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksella (ks. Sääntö 18 .3)


Pelaaja voi käyttää tätä vapautumisvaihtoehtoa varapallolle, jota ei ole löydetty tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että varapallo on ulkona.C-2 Ketju ja kivipaadet viheriön 2 takana

Ketju ja kivipaadet viheriön 2 takana katsotaan olevan osa viheriön 2 takana kulkevaa tietä.
Vapautuminen ilman rangaistusta on mahdollista Säännön 16.1 mukaisesti.


D. Epänormaalit kenttäolosuhteet (Kiinteät haitat ja kunnostettava alue)

D-1 Kunnostettavia alueita ovat

 • Valkoisella tai sinisellä maalilla, tai sinisellä paalulla merkityt alueet
 • Sorapäällysteiset pintasalaojat
 • Siirtonurmen saumat
 • Maalatut etäisyysmerkinnät viheriöllä tai yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatuilla alueilla
 • Sinivalkoisella paalulla merkitty kunnostettava alue on kiellettyä pelialuetta (vapautuminen säännön 16.1.f mukaisesti)


D-2 Maahan painunut pallo


 • Vapautuminen ilman rangaistusta ei ole sallittu pallon ollessa maahan painunut bunkkerin maa- tai ruohoseinämään.


D-3 Vapautumisen rajoittaminen lyöntiasentoa häiritsevän eläimen kolon osalta


Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun eläimen kolo häiritsee vain pelaajan lyöntiasentoa.


E. Kiinteät haitat

E-1 Kiinteät haitat muualla kuin lähellä viheriöitä

 • Kiinteä haitta ja siihen valkoisella maalilla yhdistetty alue katsotaan yhdeksi epänormaaliksi kenttäolosuhteeksi
 • Bunkkerissa olevat askelmat helpottavat sinne kulkua ja niiden poistaminen on kielletty, askelmat ovat kiinteitä haittoja
 • Bunkkerissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat ovat kunnostettavaa aluetta
 • Suojaverkkojen kiinnitysvaijerit
 • Kaikki kentällä olevat kiinteät opastemerkinnät, roska-astiat, keinotekoiset vesikourut ja mittamerkit


Vapautuminen kiinteästä haitasta säännön 16.1 mukaisesti

Haittaamiseksi ei katsota sitä, kun maalatut merkinnät häiritsevät vain pelaajan lyöntiasentoa.


E-2 Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Tätä paikallisääntöä voidaan käyttää vain silloin, kun sekä pallo että kiinteä haitta ovat yleisen pelialueen väylämittaan tai lyhyemmäksi leikatulla alueella. Säännössä 16.1a mainitun lisäksi haittaamiseksi katsotaan se, kun kiinteä haitta on pelaajan pelilinjalla,

 • korkeintaan kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta ja
 • korkeintaan kahden mailanmitan päässä pallosta


Poikkeus: Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.


F. Siirtosääntö

Mikäli kentällä on voimassa siirtosääntö ja pelaajan pallon ollessa väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla yleisellä pelialueella, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko on 15 cm vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

 • ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste ja
 • täytyy olla väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla yleisellä pelialueella


Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14 .2b (2) ja 14 .2e olevien toimintatapojen mukaisesti.

Mikäli pallo liikkuu asettamisen jälkeen, palloa ei saa asettaa uudestaan vaan se on pelattava siitä paikasta, johon se pysähtyi.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.


G. Ilmastusreiät

Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä pallon ollessa yleisellä pelialueella, Pelaaja voi vapautua Säännön 16 .1f nojalla. Jos pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua uudestaan tämän paikallissäännön nojalla.

Pallon ollessa viheriöllä Pelaaja voi vapautua Säännön 16 .1d nojalla.

Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.


H. Muut mahdolliset tilapäiset paikallissäännöt (otetaan tarvittaessa käyttöön)

H-1 Viheriöiden reunojen merkitseminen

Viheriöiden reunojen ollessa merkittynä värillisillä pisteillä ilmoittamaan viheriön rajakohtaa, ovat pisteet viheriöllä eikä niistä saa vapautusta ilman rangaistusta


Paikallissääntöjen kuvat ​​​​​​​