Paikallissäännöt

Vuosaari Golf Helsinki – paikallissäännöt

10.6.2019 alkaen

A. Ulkona ja kentän ulkorajat

Kentän ulkoraja on valkoisten tolppien tai raja-aidan pylväiden kentän puoleisten reunojen välinen maan tasolla kulkeva suora linja. Jos vedetty valkoinen viiva, niin viiva osoittaa kentän ulkorajan.

B. Estealueet

Punainen estealue väylällä numero 13 jatkuu ja päättyy kentän ulkorajaan.

E. Erityiset ja pakolliset vapautumismenettelyt

E-5 Ulkona oleva tai kadonnut pallo (ei voimassa Vuosaari Golfin kilpailuissa)

Jos pelaajan palloa ei ole löydetty tai tiedetään tai on käytännössä varmaa, että se on ulkona, voi pelaaja toimia seuraavalla tavalla lyönti ja lyöntimatka -rangaistuksen sijaan.

Kahden lyönnin rangaistuksella pelaaja voi vapautua pudottamalla alkuperäisen tai muun pallon vapautumisalueelle (ks . Sääntö 14 .3 ja kuvat 1-4):

F. Epänormaalit kenttäolosuhteet (Kiinteät haitat ja kunnostettava alue)

  • Valkoisella, sinisellä maalilla tai sinisellä paalulla merkitty alue on kunnostettavaa aluetta.
  • Sinivalkoisella paalulla merkitty kunnostettava alue on kiellettyä pelialuetta (vapautuminen säännön 17.1.e mukaisesti).
  • Valkoisella maalilla merkitty kiinteään haittaan liittyvä alue katsotaan olevan osa kyseistä kiinteää haittaa, eikä ole kunnostettavaa aluetta.
  • Istutukset, jotka ovat jonkin rakennelman sisällä kuuluvat kyseiseen kiinteään haittaan.
  • Hiekkaesteissä olevat askelmat helpottavat sinne kulkua ja niiden poistaminen on kielletty. Askelmat ovat kiinteitä haittoja.
  • Bunkkerissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat ovat kunnostettavaa aluetta.
  • Suojaverkkojen kiinnitysvaijerit
  • Kaikki kentällä olevat kiinteät opastemerkinnät, roska-astiat, keinotekoiset vesikourut ja mittamerkit.

Vapautuminen kiinteästä haitasta säännön 16.1 mukaisesti

F -5 Kiinteät haitat lähellä viheriötä

Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua Säännön 16 .1b nojalla kiinteän haitan ollessa:

Pelilinjalla, ja se on:

  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta.

Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

Mikäli kentällä on siirtosääntö astuvat seuraavat tilapäiset paikallissäännöt voimaan

E-2 Pallon puhdistaminen

Pelaajan pallon ollessa väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla yleisellä pelialueella, voi pelaaja nostaa pallon, puhdistaa ja asettaa sen takaisin ilman rangaistusta. Pelaajan täytyy merkitä pallon paikka ennen sen nostamista (ks. Sääntö 14.1) ja pallo täytyy asettaa takaisin sen alkuperäiselle paikalle (ks. Sääntö 14.2). Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

E-3 Siirtosääntö

Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:

Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.

Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko on 15 cm vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:

Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:

» Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja

» Täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14 .2b(2) ja 14 .2e olevien toimintatapojen mukaisesti .

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

E4 Ilmastusrei’istä vapautuminen

Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella . Pelaaja voi vapautua Säännön 16 .1f nojalla. Jos pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, voi pelaaja vapautua uudestaan tämän paikallissäännön nojalla .

Pallon ollessa viheriöllä . Pelaaja voi vapautua Säännön 16 .1d nojalla .

Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan

lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

Muut mahdolliset tilapäiset paikallissäännöt (otetaan tarvittaessa käyttöön)

D-1 Viheriöiden reunat on merkitty vihreillä pisteillä. Pisteet ovat viheriöllä ja niistä ei saa vapautusta ilman rangaistusta.